OPISY KONKURSÓW DODATKOWYCH

 

Angielski konkurs Equitation dla początkujących

Amazonki wjeżdżają na czworobok jednocześnie, (w zależności od ilości uczestniczek – wszystkie lub po kilka, według kolejności numerów startowych). Muszą zaprezentować stęp, kłus i galop na prawą nogę. Następnie zmianę kierunku przez kłus i galop na lewą nogę. Następnie wszystkie stają w linii, skąd następnie są proszone przez sędziego po kolei. Muszą w ciągu 2 minut zaprezentować krótki pokaz jazdy w stępie w jednym kierunku oraz w kłusie i galopie w obu kierunkach.

Po ukończeniu pokazu, oceniany będzie również strój do jazdy po damsku. Obowiązuje strój sportowy.

W tym konkursie oceniany jest wyłącznie jeździec a nie koń, jednakże koń powinien mieć maniery konieczne do noszenia siodła damskiego. Sędzia ocenia skuteczność pomocy, elastyczność, wyprostowanie, sylwetkę amazonki oraz ogólne wrażenie, w tym sposób oddziaływania na sposób poruszania się konia.

Wszystkie uczestniczki otrzymują flots, dodatkowo nadawane jest również flot za najlepszy strój. Każda z uczestniczek otrzymuje również krótki komentarz sędziego dotyczący pokazu, umiejętności, sylwetki oraz stroju.

 

Mała runda (ujeżdżenie)

Konkursy zorganizowane z myślą o początkujących amazonkach, dająca możliwość
startu w dużych zawodach. Mała runda składa się z konkursów ujeżdżenia klasy L i P. Suma punktów uzyskanych w półfinale i finale decyduje o zajętym miejscu w małej rundzie. Obowiązuje strój sportowy.

W małej rundzie nie przewiduje się dekoracji medalami.

 

Duża runda (ujeżdżenie)

Konkursy ujeżdżenia obejmujące półfinał i finał Mistrzostw Polski; dekoracja medalami. Półfinał – konkurs klasy P. Finał jest konkursem dowolnym klasy N, z muzyką. Amazonka musi wykonać elementy pro­gramu w dowolnej kolejności, z dowolnie dobranym podkładem muzycz­nym. Suma punktów uzyskanych w półfinale i finale decyduje o zajętym miejscu w MPA. Obowiązuje strój sportowy.

Uwaga: wykonywanie elementów przewidzianych dla konkursów o wyższym stopniu trudności, lub innych niezgodnych z programem finału, powoduje dyskwalifikację.

 

Skoki przez przeszkody

Konkurs skoków składa się z półfinału i finału. Każdy przejazd składa się z 8 przeszkód (w tym jeden szereg dwuczłonowy) o wys. odpowiednio do 60 cm. i do 80 cm. na zasadzie konkursu zwykłego (przy równej ilości punktów o kolejności decyduje czas). Suma punktów uzyskanych w półfinale i finale decyduje o zajętym miejscu w MPA.

Obowiązuje strój sportowy. Obowiązują kaski, mogą być używane kamizelki ochronne.

Jeżeli uczestniczek konkursu jest trzy lub mniej, każda z nich ma dwa przejazdy. Liczy się przejazd korzystniejszy dla zawodniczki.

 

Konkurs Potęgi Skoku

Konkurs polega na pokonywaniu przez uczestniczki dwóch przeszkód – pierwsza o wys. 80 cm, druga o wysokości początko­wej 1 m. Amazonki startują w/g wylosowanej kolejności, za każdym prze­jazdem pokonując obie przeszkody, najpierw niższą. Wyższa przeszkoda będzie podwyższana o 5cm. po każdym przejeździe wszystkich zgłoszonych amazonek. Błąd na niższej przeszkodzie nie eliminuje, błąd na przeszko­dzie wyższej kończy udział amazonki w konkursie. W wynikach będzie ona miała podaną wysokość pokonaną bezbłędnie. Obowiązuje strój sportowy.

 

Przejazd dowolny

Konkurs przeznaczony jest dla pań, które pragną chodź raz  poczuć się jak prawdziwa dama i w sukni dosiąść konia w damskim siodle.

W konkursie tym mają prawo startu wszystkie panie , które dokonały zgłoszenia przed rozpoczęciem zawodów, posiadają suknię, odpowiednie nakrycie głowy, rękawiczki oraz buty (na płaskim obcasie za kostkę). Krój sukni pozwalający na swobodne siadanie w damskim siodle (czyli odpowiednia długość oraz szerokość spódnicy).

Damy dosiadające koni, bez względu na umiejętności jeździeckie, będą prowadzone w ręku przez swoich luzaków (lub osoby wskazane przez organizatorów) posiadających doświadczenie w obsłudze z końmi. Na czworobok będą wprowadzane jednocześnie lub kolejno w zależności od ilości zgłoszeń.

Komisja sędziowska złożona z niezależnych sędziów dokona wyboru jednej damy spośród wszystkich i ta otrzyma nagrodę. Dama nie będzie wybierana na podstawie umiejętności jeździeckich, sędziowie oceniają tylko postawę  amazonki, ukłon, uśmiech i strój. Niewskazane są wycięte dekolty, brak rękawiczek czy nakrycia głowy.

 

 

Konkurs Elegancji poświęcony pamięci Marka Gajewskiego

W Konkursie Elegancji może wziąć udział każda amazonka. Polega on na zaprezentowaniu się amazonki konno, w damskim siodle, w stroju nawiązujacym do sukien historycznych lub kostiumie zaprojektowanym i wykonanym osobiście – tak by prezentować się najbardziej ciekawie, niebanalnie i elegancko. Oceniana będzie postawa i prezencja amazonki, ale też pomysłowość, niekonwencjonalność i inwencja twórcza w wykonaniu i doborze kostiumu.

Amazonki będą wjeżdżać na czworobok jednocześnie (w zależności od ilości uczestniczek – wszystkie lub po kilka, według kolejności numerów startowych) i prezentować się w stępie, kłusie i galopie; każda z uczestniczek ma 1 minutę na zaprezentowanie się.

Amazonki będą prezentować się przed specjalnie wybranym jury, w którym zasiądą osoby nie tylko związane ze sportem jeździeckim – szacowne damy oraz dżentelmeni – wybitni znawcy i miłośnicy kobiecej urody, w tym wypadku podkreślonej eleganckim i pomysłowym strojem.

Każdy z sędziów będzie oceniał każdą z amazonek kolejno za pomocą tabliczek z numerami od 1 do 5, przy czym „5” oznacza najwyższą ilość punktów. Punkty uzyskane przez każdą z uczestniczek zostaną zsumowane. Zwycięży amazonka, która uzyska największą ilość punktów. W przypadku remisu na pierwszych trzech miejscach, amazonki z identyczną ilością punktów zostaną ocenione jeszcze raz, przy czym w drugiej turze każdy z sędziów musi ustalić swoją „kolejność” amazonek (która z nich podoba mu się najbardziej, której przyznałby drugie miejsce, itd.)

 

Konkurs Strojów Historycznych

W Konkursie Strojów Historycznych może wziąć udział każda amazonka. Polega on na zaprezentowaniu się amazonki konno, w damskim siodle, w stroju ‘z obrazu’, czyli nawiązujacym do konkretnego dzieła – malarstwa, rysunku lub grafiki. – dotyczącego jazdy po damsku.

Amazonki, oprócz samych strojów, muszą przygotować opis stroju (wraz z kopią obrazu/rysunku/grafiki), w którym ma być objaśnione do jakiego dzieła strój nawiązuje, opis poszczególnych części stroju i związane z jego wykonaniem istotne fakty. Amazonki są zobowiązane do dostarczenia opisu do stanowiska komentatorskiego najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem konkursu. Opis musi być podpisany imieniem i nazwiskiem amazonki oraz numerem startowym.

UWAGA: brak opisu grozi eliminacją amazonki!

Oceniana będzie zgodność wyglądu stroju z dziełem (obrazem/rysunkiem/grafiką), dopracowanie szczegółów (buty, dodatki) oraz postawa i prezencja amazonki, jak i inwencja twórcza w wykonaniu kostiumu.

Amazonki będą wjeżdżać na czworobok jednocześnie (w zależności od ilości uczestniczek – wszystkie lub po kilka, według kolejności numerów startowych) i prezentować się w stępie, kłusie i galopie; z nich zostanie wybrana zwyciężczyni.

Amazonki będą prezentować się przed specjalnie wybranym jury, w którym zasiądą osoby nie tylko związane ze sportem jeździeckim – szacowne damy oraz dżentelmeni – wybitni znawcy i miłośnicy kobiecej urody, w tym wypadku podkreślonej eleganckim i pomysłowym strojem.

Każdy z sędziów będzie oceniał każdą z amazonek kolejno za pomocą tabliczek z numerami od 1 do 5, przy czym „5” oznacza najwyższą ilość punktów. Punkty uzyskane przez każdą z uczestniczek zostaną zsumowane. Zwycięży amazonka, która uzyska największą ilość punktów. W przypadku remisu na pierwszych trzech miejscach, amazonki z identyczną ilością punktów zostaną ocenione jeszcze raz, przy czym w drugiej turze każdy z sędziów musi ustalić swoją „kolejność” amazonek (która z nich podoba mu się najbardziej, której przyznałby drugie miejsce, itd.)

 

Konkurs Freestyle

W Konkursie ‘Freestyle’ może wziąć udział każda amazonka. Polega on na zaprezentowaniu się amazonki konno, w damskim siodle, w dowolnie przygotowanym programie i stroju. Program oraz strój może dotyczyć dowolnego tematu. Może być przygotowany z dowolną scenografią, do dowolnej muzyki. Musi trwać od 3 do 5 minut. Uczestniczki muszą zaprezentować się w stępie, kłusie i galopie;

Amazonki będą wjeżdżać na czworobok kolejno i prezentować się przed specjalnie wybranym jury, w którym zasiądą osoby nie tylko związane ze sportem jeździeckim – szacowne damy oraz dżentelmeni – wybitni znawcy i miłośnicy kobiecej urody, w tym wypadku podkreślonej eleganckim i pomysłowym strojem. Oceniana będzie postawa i prezencja amazonki, pomysłowość i inwencja twórcza w wykonaniu scenografii i kostiumu oraz ogólne wrażenie pokazu.

Każdy z sędziów będzie oceniał każdą z amazonek kolejno za pomocą tabliczek z numerami od 1 do 5, przy czym „5” oznacza najwyższą ilość punktów. Punkty uzyskane przez każdą z uczestniczek zostaną zsumowane. Zwycięży amazonka, która uzyska największą ilość punktów. W przypadku remisu na pierwszych trzech miejscach, amazonki z identyczną ilością punktów zostaną ocenione jeszcze raz, przy czym w drugiej turze każdy z sędziów musi ustalić swoją „kolejność” amazonek (która z nich podoba mu się najbardziej, której przyznałby drugie miejsce, itd.)

W przypadku przygotowania programu z muzyką, amazonki są zobowiązane do dostarczenia do stanowiska komentatorskiego najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem konkursu płyty CD z muzyką do swego programu. Płyta musi być podpisana imieniem i nazwiskiem amazonki oraz numerem startowym.

 

Konkurs Szampańskie Wyzwanie

W Konkursie Szampańskie Wyzwanie mogą wziąć udział wyłącznie osoby dorosłe. Amazonki będą wjeżdżać na czworobok jednocześnie (w zależności od ilości uczestniczek – wszystkie lub po kilka, według kolejności numerów startowych). Każda z nich otrzyma kieliszek pełen ‘szampana’. Trzymając w rękach kieliszki, muszą przejechać po dwa pełne okrążenia czworoboku (ze zmianą kierunku) w każdym chodzie – stępie, kłusie i galopie. Wygrywa ta, która po zakończeniu przejazdu, będzie miała najwięcej szampana w kieliszku.

Nagrodą w konkursie będzie wielka butelka szampana.

 

 

 

Mistrzostwa Polski Amazonek

 

W 2003r. członkowie Stowarzyszenia „W DAMSKIM SIODLE” rozpoczęli próby stworzenia sportu jeździeckiego w jeździe po damsku. Pomysłodawcą był Mikołaj Rey i w jego klubie „Szarża” odbyły się pierwsze zawody amazonek w ujeżdżeniu w damskich siodłach.
Od tamtej pory, co roku Stowarzyszenie we współpracy z klubami jeździeckimi w kraju organizuje Mistrzostwa Polski Amazonek.
Jesienią 2004 w Bolęcinie odbyły się I Mistrzostwa Polski Amazonek W Damskich Siodłach. W latach 2005 i 2006 Stowarzyszenie zorganizowało Mistrzostwa Polski Amazonek w Zakrzowie. Do 2005r. odbywały się jedynie w konkurencji ujeżdżenia, jednak biorąc pod uwagę fakt ogromnego zainteresowania skokami w damskim siodle, w roku 2006 w ramach Mistrzostw zostały zorganizowanie również zawody skokowe dla amazonek jeżdżących po damsku. W tym samym roku rozegrano również pierwszy konkurs kostiumowy – Konkurs Elegancji o Puchar Prezesa Stowarzyszenia „W DAMSKIM SIODLE”. W 2007r., kiedy Mistrzostwa Polski Amazonek odbywały się w KJ „Huzar”, został zorganizowany pierwszy konkurs Potęgi Skoku, konkurs Strojów Historycznych o Puchar Prezesa Stadniny Koni w Janowie Podlaskim oraz zabawny konkurs Szampańskie Wyzwanie, który został objęty patronatem Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w warszawskich Łazienkach. Od 2008r. rozgrywa się konkurs Freestyle, a rok później w Janowie Podlaskim zorganizowano pierwszy Przejazd Dowolny. W 2010r., kiedy gościem specjalnym MPA był Roger Philpot, sędziował on pierwszy rozegrany w Polsce konkurs Equitation.
Z roku na rok Mistrzostwa Polski Amazonek są coraz wiekszą, ciekawszą i liczniejszą imprezą. Są organizowane w taki sposób, aby każda z jeżdżących po damsku amazonek znalazła interesujący konkurs dla siebie – zależnie od poziomu jeździeckiego i zainteresowań.
Dlatego w zależności od poziomu zaawansowania amazonek rozgrywa się dwa konkursy ujeżdżenia – Małą Rundę oraz Mistrzostwa w Ujeżdżeniu. Również konkurs Equitation jest konkursem dla początkujących.
Konkursy kostiumowe podzielone są tematycznie i mogą brać w nich udział wszystkie amazonki, chociaż Przejazd Dowolny dedykowany jest najbardziej niedoświadczonym jeźdźcom.


Do tej pory ulgowo traktowane były amazonki, które nie zawsze stosowały się do wymogów formalnych konkursów, jednakże w celu podnoszenia poziomu zawodów będziemy kategorycznie przestrzegać zasad. Dlatego bardzo prosimy wszystkie amazonki o stosowanie się do opisów konkursów.

plik MS Word

opisy konkursów
(plik MS Word)

Przypominamy:
W konkursach sportowych obowiązuje strój sportowy! W ujeżdżeniu niedozwolone są kolczyki, woale, itp. W skokach obowiązkowy jest kask.
W Konkursie Strojów Historycznych eliminacją grozi brak opisu prezentowanego stroju.

 

Kategorie MPA

VII Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Amazonek 2010

 

       

9-10 Października 2010

ORGANIZATORZY:
Stowarzyszenie „W DAMSKIM SIODLE”, Klub Jeździecki JANÓW PODLASKI
oraz
Stadnina Koni Arabskich Janów Podlaski

www.janow.arabians.pl

ZAPOWIEDŹ TELEWIZYJNA
„Kawa czy herbata?”, 8 października 2010

Gośćmi specjalnymi VII Mistrzostw byli
Roger Philpot i Elizabeth Rogers!

Czytaj dalejVII Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Amazonek 2010

Kategorie MPA

VI Mistrzostwa Polski Amazonek, Janów Podlaski 2009

 

         
Tak bym chciała damą być…

Pierwszy weekend października upłynął w Janowie Podlaskim pod znakiem dam i VI Mistrzostw Polski Amazonek w Damskim Siodle. Do Mistrzostw amazonki przygotowują się cały rok. Jest ich w Polsce niewiele, dlatego każda nowa dama w gronie to zaskoczenie i prawdziwa radość, że miłośniczek takiego stylu jazdy przybywa. Wszystkie panie się znają i spotykają raz w roku, właśnie podczas Mistrzostw.

Janów Podlaski amazonki przywitał słoneczną jesienią i ogromną życzliwością, którą można było zauważyć dosłownie z każdego kąta stajni. Bo chyba nic tak nie pasuje do janowskich stajni i janowskich klimatów, jak stylowe amazonki. Konie wysiadały z przyczepy, wprowadzały się do boksów i od razu było wiadomo, że i konie i panie są gośćmi wyjątkowymi, oczekiwanymi i mile widzianymi. Ta dbałość o szczegóły, dyskretne karteczki z powitaniami dla amazonek, garderoba przygotowana specjalnie na tę okazję klasyczną toaletką. Pani Aniu – to było wzruszające.

Czytaj dalejVI Mistrzostwa Polski Amazonek, Janów Podlaski 2009

Kategorie MPA