OPISY KONKURSÓW DODATKOWYCH

 

Angielski konkurs Equitation dla początkujących

Amazonki wjeżdżają na czworobok jednocześnie, (w zależności od ilości uczestniczek – wszystkie lub po kilka, według kolejności numerów startowych). Muszą zaprezentować stęp, kłus i galop na prawą nogę. Następnie zmianę kierunku przez kłus i galop na lewą nogę. Następnie wszystkie stają w linii, skąd następnie są proszone przez sędziego po kolei. Muszą w ciągu 2 minut zaprezentować krótki pokaz jazdy w stępie w jednym kierunku oraz w kłusie i galopie w obu kierunkach.

Po ukończeniu pokazu, oceniany będzie również strój do jazdy po damsku. Obowiązuje strój sportowy.

W tym konkursie oceniany jest wyłącznie jeździec a nie koń, jednakże koń powinien mieć maniery konieczne do noszenia siodła damskiego. Sędzia ocenia skuteczność pomocy, elastyczność, wyprostowanie, sylwetkę amazonki oraz ogólne wrażenie, w tym sposób oddziaływania na sposób poruszania się konia.

Wszystkie uczestniczki otrzymują flots, dodatkowo nadawane jest również flot za najlepszy strój. Każda z uczestniczek otrzymuje również krótki komentarz sędziego dotyczący pokazu, umiejętności, sylwetki oraz stroju.

 

Mała runda (ujeżdżenie)

Konkursy zorganizowane z myślą o początkujących amazonkach, dająca możliwość
startu w dużych zawodach. Mała runda składa się z konkursów ujeżdżenia klasy L i P. Suma punktów uzyskanych w półfinale i finale decyduje o zajętym miejscu w małej rundzie. Obowiązuje strój sportowy.

W małej rundzie nie przewiduje się dekoracji medalami.

 

Duża runda (ujeżdżenie)

Konkursy ujeżdżenia obejmujące półfinał i finał Mistrzostw Polski; dekoracja medalami. Półfinał – konkurs klasy P. Finał jest konkursem dowolnym klasy N, z muzyką. Amazonka musi wykonać elementy pro­gramu w dowolnej kolejności, z dowolnie dobranym podkładem muzycz­nym. Suma punktów uzyskanych w półfinale i finale decyduje o zajętym miejscu w MPA. Obowiązuje strój sportowy.

Uwaga: wykonywanie elementów przewidzianych dla konkursów o wyższym stopniu trudności, lub innych niezgodnych z programem finału, powoduje dyskwalifikację.

 

Skoki przez przeszkody

Konkurs skoków składa się z półfinału i finału. Każdy przejazd składa się z 8 przeszkód (w tym jeden szereg dwuczłonowy) o wys. odpowiednio do 60 cm. i do 80 cm. na zasadzie konkursu zwykłego (przy równej ilości punktów o kolejności decyduje czas). Suma punktów uzyskanych w półfinale i finale decyduje o zajętym miejscu w MPA.

Obowiązuje strój sportowy. Obowiązują kaski, mogą być używane kamizelki ochronne.

Jeżeli uczestniczek konkursu jest trzy lub mniej, każda z nich ma dwa przejazdy. Liczy się przejazd korzystniejszy dla zawodniczki.

 

Konkurs Potęgi Skoku

Konkurs polega na pokonywaniu przez uczestniczki dwóch przeszkód – pierwsza o wys. 80 cm, druga o wysokości początko­wej 1 m. Amazonki startują w/g wylosowanej kolejności, za każdym prze­jazdem pokonując obie przeszkody, najpierw niższą. Wyższa przeszkoda będzie podwyższana o 5cm. po każdym przejeździe wszystkich zgłoszonych amazonek. Błąd na niższej przeszkodzie nie eliminuje, błąd na przeszko­dzie wyższej kończy udział amazonki w konkursie. W wynikach będzie ona miała podaną wysokość pokonaną bezbłędnie. Obowiązuje strój sportowy.

 

Przejazd dowolny

Konkurs przeznaczony jest dla pań, które pragną chodź raz  poczuć się jak prawdziwa dama i w sukni dosiąść konia w damskim siodle.

W konkursie tym mają prawo startu wszystkie panie , które dokonały zgłoszenia przed rozpoczęciem zawodów, posiadają suknię, odpowiednie nakrycie głowy, rękawiczki oraz buty (na płaskim obcasie za kostkę). Krój sukni pozwalający na swobodne siadanie w damskim siodle (czyli odpowiednia długość oraz szerokość spódnicy).

Damy dosiadające koni, bez względu na umiejętności jeździeckie, będą prowadzone w ręku przez swoich luzaków (lub osoby wskazane przez organizatorów) posiadających doświadczenie w obsłudze z końmi. Na czworobok będą wprowadzane jednocześnie lub kolejno w zależności od ilości zgłoszeń.

Komisja sędziowska złożona z niezależnych sędziów dokona wyboru jednej damy spośród wszystkich i ta otrzyma nagrodę. Dama nie będzie wybierana na podstawie umiejętności jeździeckich, sędziowie oceniają tylko postawę  amazonki, ukłon, uśmiech i strój. Niewskazane są wycięte dekolty, brak rękawiczek czy nakrycia głowy.

 

 

Konkurs Elegancji poświęcony pamięci Marka Gajewskiego

W Konkursie Elegancji może wziąć udział każda amazonka. Polega on na zaprezentowaniu się amazonki konno, w damskim siodle, w stroju nawiązujacym do sukien historycznych lub kostiumie zaprojektowanym i wykonanym osobiście – tak by prezentować się najbardziej ciekawie, niebanalnie i elegancko. Oceniana będzie postawa i prezencja amazonki, ale też pomysłowość, niekonwencjonalność i inwencja twórcza w wykonaniu i doborze kostiumu.

Amazonki będą wjeżdżać na czworobok jednocześnie (w zależności od ilości uczestniczek – wszystkie lub po kilka, według kolejności numerów startowych) i prezentować się w stępie, kłusie i galopie; każda z uczestniczek ma 1 minutę na zaprezentowanie się.

Amazonki będą prezentować się przed specjalnie wybranym jury, w którym zasiądą osoby nie tylko związane ze sportem jeździeckim – szacowne damy oraz dżentelmeni – wybitni znawcy i miłośnicy kobiecej urody, w tym wypadku podkreślonej eleganckim i pomysłowym strojem.

Każdy z sędziów będzie oceniał każdą z amazonek kolejno za pomocą tabliczek z numerami od 1 do 5, przy czym „5” oznacza najwyższą ilość punktów. Punkty uzyskane przez każdą z uczestniczek zostaną zsumowane. Zwycięży amazonka, która uzyska największą ilość punktów. W przypadku remisu na pierwszych trzech miejscach, amazonki z identyczną ilością punktów zostaną ocenione jeszcze raz, przy czym w drugiej turze każdy z sędziów musi ustalić swoją „kolejność” amazonek (która z nich podoba mu się najbardziej, której przyznałby drugie miejsce, itd.)

 

Konkurs Strojów Historycznych

W Konkursie Strojów Historycznych może wziąć udział każda amazonka. Polega on na zaprezentowaniu się amazonki konno, w damskim siodle, w stroju ‘z obrazu’, czyli nawiązujacym do konkretnego dzieła – malarstwa, rysunku lub grafiki. – dotyczącego jazdy po damsku.

Amazonki, oprócz samych strojów, muszą przygotować opis stroju (wraz z kopią obrazu/rysunku/grafiki), w którym ma być objaśnione do jakiego dzieła strój nawiązuje, opis poszczególnych części stroju i związane z jego wykonaniem istotne fakty. Amazonki są zobowiązane do dostarczenia opisu do stanowiska komentatorskiego najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem konkursu. Opis musi być podpisany imieniem i nazwiskiem amazonki oraz numerem startowym.

UWAGA: brak opisu grozi eliminacją amazonki!

Oceniana będzie zgodność wyglądu stroju z dziełem (obrazem/rysunkiem/grafiką), dopracowanie szczegółów (buty, dodatki) oraz postawa i prezencja amazonki, jak i inwencja twórcza w wykonaniu kostiumu.

Amazonki będą wjeżdżać na czworobok jednocześnie (w zależności od ilości uczestniczek – wszystkie lub po kilka, według kolejności numerów startowych) i prezentować się w stępie, kłusie i galopie; z nich zostanie wybrana zwyciężczyni.

Amazonki będą prezentować się przed specjalnie wybranym jury, w którym zasiądą osoby nie tylko związane ze sportem jeździeckim – szacowne damy oraz dżentelmeni – wybitni znawcy i miłośnicy kobiecej urody, w tym wypadku podkreślonej eleganckim i pomysłowym strojem.

Każdy z sędziów będzie oceniał każdą z amazonek kolejno za pomocą tabliczek z numerami od 1 do 5, przy czym „5” oznacza najwyższą ilość punktów. Punkty uzyskane przez każdą z uczestniczek zostaną zsumowane. Zwycięży amazonka, która uzyska największą ilość punktów. W przypadku remisu na pierwszych trzech miejscach, amazonki z identyczną ilością punktów zostaną ocenione jeszcze raz, przy czym w drugiej turze każdy z sędziów musi ustalić swoją „kolejność” amazonek (która z nich podoba mu się najbardziej, której przyznałby drugie miejsce, itd.)

 

Konkurs Freestyle

W Konkursie ‘Freestyle’ może wziąć udział każda amazonka. Polega on na zaprezentowaniu się amazonki konno, w damskim siodle, w dowolnie przygotowanym programie i stroju. Program oraz strój może dotyczyć dowolnego tematu. Może być przygotowany z dowolną scenografią, do dowolnej muzyki. Musi trwać od 3 do 5 minut. Uczestniczki muszą zaprezentować się w stępie, kłusie i galopie;

Amazonki będą wjeżdżać na czworobok kolejno i prezentować się przed specjalnie wybranym jury, w którym zasiądą osoby nie tylko związane ze sportem jeździeckim – szacowne damy oraz dżentelmeni – wybitni znawcy i miłośnicy kobiecej urody, w tym wypadku podkreślonej eleganckim i pomysłowym strojem. Oceniana będzie postawa i prezencja amazonki, pomysłowość i inwencja twórcza w wykonaniu scenografii i kostiumu oraz ogólne wrażenie pokazu.

Każdy z sędziów będzie oceniał każdą z amazonek kolejno za pomocą tabliczek z numerami od 1 do 5, przy czym „5” oznacza najwyższą ilość punktów. Punkty uzyskane przez każdą z uczestniczek zostaną zsumowane. Zwycięży amazonka, która uzyska największą ilość punktów. W przypadku remisu na pierwszych trzech miejscach, amazonki z identyczną ilością punktów zostaną ocenione jeszcze raz, przy czym w drugiej turze każdy z sędziów musi ustalić swoją „kolejność” amazonek (która z nich podoba mu się najbardziej, której przyznałby drugie miejsce, itd.)

W przypadku przygotowania programu z muzyką, amazonki są zobowiązane do dostarczenia do stanowiska komentatorskiego najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem konkursu płyty CD z muzyką do swego programu. Płyta musi być podpisana imieniem i nazwiskiem amazonki oraz numerem startowym.

 

Konkurs Szampańskie Wyzwanie

W Konkursie Szampańskie Wyzwanie mogą wziąć udział wyłącznie osoby dorosłe. Amazonki będą wjeżdżać na czworobok jednocześnie (w zależności od ilości uczestniczek – wszystkie lub po kilka, według kolejności numerów startowych). Każda z nich otrzyma kieliszek pełen ‘szampana’. Trzymając w rękach kieliszki, muszą przejechać po dwa pełne okrążenia czworoboku (ze zmianą kierunku) w każdym chodzie – stępie, kłusie i galopie. Wygrywa ta, która po zakończeniu przejazdu, będzie miała najwięcej szampana w kieliszku.

Nagrodą w konkursie będzie wielka butelka szampana.

 

 

 

Opisy konkursów

OPISY KONKURSÓW

 

Angielski konkurs Equitation dla początkujących

Amazonki wjeżdżają na czworobok jednocześnie, (w zależności od ilości uczestniczek – wszystkie lub po kilka, według kolejności numerów startowych). Muszą zaprezentować stęp, kłus i galop na prawą nogę. Następnie zmianę kierunku przez kłus i galop na lewą nogę. Następnie wszystkie stają w linii, skąd następnie są proszone przez sędziego po kolei. Muszą w ciągu 2 minut zaprezentować krótki pokaz jazdy w stępie w jednym kierunku oraz w kłusie i galopie w obu kierunkach.

Po ukończeniu pokazu, oceniany będzie również strój do jazdy po damsku. Obowiązuje strój sportowy.

W tym konkursie oceniany jest wyłącznie jeździec a nie koń, jednakże koń powinien mieć maniery konieczne do noszenia siodła damskiego. Sędzia ocenia skuteczność pomocy, elastyczność, wyprostowanie, sylwetkę amazonki oraz ogólne wrażenie, w tym sposób oddziaływania na sposób poruszania się konia.

Wszystkie uczestniczki otrzymują flots, dodatkowo nadawane jest również flot za najlepszy strój. Każda z uczestniczek otrzymuje również krótki komentarz sędziego dotyczący pokazu, umiejętności, sylwetki oraz stroju.

 

Mała runda (ujeżdżenie)

Konkursy zorganizowane z myślą o początkujących amazonkach, dająca możliwość
startu w dużych zawodach. Mała runda składa się z konkursów ujeżdżenia klasy L i P. Suma punktów uzyskanych w półfinale i finale decyduje o zajętym miejscu w małej rundzie. Obowiązuje strój sportowy.

W małej rundzie nie przewiduje się dekoracji medalami.

 

Duża runda (ujeżdżenie)

Konkursy ujeżdżenia obejmujące półfinał i finał Mistrzostw Polski; dekoracja medalami. Półfinał – konkurs klasy P. Finał jest konkursem dowolnym klasy N, z muzyką. Amazonka musi wykonać elementy pro­gramu w dowolnej kolejności, z dowolnie dobranym podkładem muzycz­nym. Suma punktów uzyskanych w półfinale i finale decyduje o zajętym miejscu w MPA. Obowiązuje strój sportowy.

Uwaga: wykonywanie elementów przewidzianych dla konkursów o wyższym stopniu trudności, lub innych niezgodnych z programem finału, powoduje dyskwalifikację.

 

Skoki przez przeszkody

Konkurs skoków składa się z półfinału i finału. Każdy przejazd składa się z 8 przeszkód (w tym jeden szereg dwuczłonowy) o wys. odpowiednio do 60 cm. i do 80 cm. na zasadzie konkursu zwykłego (przy równej ilości punktów o kolejności decyduje czas). Suma punktów uzyskanych w półfinale i finale decyduje o zajętym miejscu w MPA.

Obowiązuje strój sportowy. Obowiązują kaski, mogą być używane kamizelki ochronne.

Jeżeli uczestniczek konkursu jest trzy lub mniej, każda z nich ma dwa przejazdy. Liczy się przejazd korzystniejszy dla zawodniczki.

 

Konkurs Potęgi Skoku

Konkurs polega na pokonywaniu przez uczestniczki dwóch przeszkód – pierwsza o wys. 80 cm, druga o wysokości początko­wej 1 m. Amazonki startują w/g wylosowanej kolejności, za każdym prze­jazdem pokonując obie przeszkody, najpierw niższą. Wyższa przeszkoda będzie podwyższana o 5cm. po każdym przejeździe wszystkich zgłoszonych amazonek. Błąd na niższej przeszkodzie nie eliminuje, błąd na przeszko­dzie wyższej kończy udział amazonki w konkursie. W wynikach będzie ona miała podaną wysokość pokonaną bezbłędnie. Obowiązuje strój sportowy.

 

Przejazd dowolny

Konkurs przeznaczony jest dla pań, które pragną chodź raz  poczuć się jak prawdziwa dama i w sukni dosiąść konia w damskim siodle.

W konkursie tym mają prawo startu wszystkie panie , które dokonały zgłoszenia przed rozpoczęciem zawodów, posiadają suknię, odpowiednie nakrycie głowy, rękawiczki oraz buty (na płaskim obcasie za kostkę). Krój sukni pozwalający na swobodne siadanie w damskim siodle (czyli odpowiednia długość oraz szerokość spódnicy).

Damy dosiadające koni, bez względu na umiejętności jeździeckie, będą prowadzone w ręku przez swoich luzaków (lub osoby wskazane przez organizatorów) posiadających doświadczenie w obsłudze z końmi. Na czworobok będą wprowadzane jednocześnie lub kolejno w zależności od ilości zgłoszeń.

Komisja sędziowska złożona z niezależnych sędziów dokona wyboru jednej damy spośród wszystkich i ta otrzyma nagrodę. Dama nie będzie wybierana na podstawie umiejętności jeździeckich, sędziowie oceniają tylko postawę  amazonki, ukłon, uśmiech i strój. Niewskazane są wycięte dekolty, brak rękawiczek czy nakrycia głowy.

 

 

Konkurs Elegancji poświęcony pamięci Marka Gajewskiego

W Konkursie Elegancji może wziąć udział każda amazonka. Polega on na zaprezentowaniu się amazonki konno, w damskim siodle, w stroju nawiązujacym do sukien historycznych lub kostiumie zaprojektowanym i wykonanym osobiście – tak by prezentować się najbardziej ciekawie, niebanalnie i elegancko. Oceniana będzie postawa i prezencja amazonki, ale też pomysłowość, niekonwencjonalność i inwencja twórcza w wykonaniu i doborze kostiumu.

Amazonki będą wjeżdżać na czworobok jednocześnie (w zależności od ilości uczestniczek – wszystkie lub po kilka, według kolejności numerów startowych) i prezentować się w stępie, kłusie i galopie; każda z uczestniczek ma 1 minutę na zaprezentowanie się.

Amazonki będą prezentować się przed specjalnie wybranym jury, w którym zasiądą osoby nie tylko związane ze sportem jeździeckim – szacowne damy oraz dżentelmeni – wybitni znawcy i miłośnicy kobiecej urody, w tym wypadku podkreślonej eleganckim i pomysłowym strojem.

Każdy z sędziów będzie oceniał każdą z amazonek kolejno za pomocą tabliczek z numerami od 1 do 5, przy czym „5” oznacza najwyższą ilość punktów. Punkty uzyskane przez każdą z uczestniczek zostaną zsumowane. Zwycięży amazonka, która uzyska największą ilość punktów. W przypadku remisu na pierwszych trzech miejscach, amazonki z identyczną ilością punktów zostaną ocenione jeszcze raz, przy czym w drugiej turze każdy z sędziów musi ustalić swoją „kolejność” amazonek (która z nich podoba mu się najbardziej, której przyznałby drugie miejsce, itd.)

 

Konkurs Strojów Historycznych

W Konkursie Strojów Historycznych może wziąć udział każda amazonka. Polega on na zaprezentowaniu się amazonki konno, w damskim siodle, w stroju ‘z obrazu’, czyli nawiązujacym do konkretnego dzieła – malarstwa, rysunku lub grafiki. – dotyczącego jazdy po damsku.

Amazonki, oprócz samych strojów, muszą przygotować opis stroju (wraz z kopią obrazu/rysunku/grafiki), w którym ma być objaśnione do jakiego dzieła strój nawiązuje, opis poszczególnych części stroju i związane z jego wykonaniem istotne fakty. Amazonki są zobowiązane do dostarczenia opisu do stanowiska komentatorskiego najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem konkursu. Opis musi być podpisany imieniem i nazwiskiem amazonki oraz numerem startowym. UWAGA: brak opisu grozi eliminacją amazonki!

Oceniana będzie zgodność wyglądu stroju z dziełem (obrazem/rysunkiem/grafiką), dopracowanie szczegółów (buty, dodatki) oraz postawa i prezencja amazonki, jak i inwencja twórcza w wykonaniu kostiumu.

Amazonki będą wjeżdżać na czworobok jednocześnie (w zależności od ilości uczestniczek – wszystkie lub po kilka, według kolejności numerów startowych) i prezentować się w stępie, kłusie i galopie; z nich zostanie wybrana zwyciężczyni.

Amazonki będą prezentować się przed specjalnie wybranym jury, w którym zasiądą osoby nie tylko związane ze sportem jeździeckim – szacowne damy oraz dżentelmeni – wybitni znawcy i miłośnicy kobiecej urody, w tym wypadku podkreślonej eleganckim i pomysłowym strojem.

Każdy z sędziów będzie oceniał każdą z amazonek kolejno za pomocą tabliczek z numerami od 1 do 5, przy czym „5” oznacza najwyższą ilość punktów. Punkty uzyskane przez każdą z uczestniczek zostaną zsumowane. Zwycięży amazonka, która uzyska największą ilość punktów. W przypadku remisu na pierwszych trzech miejscach, amazonki z identyczną ilością punktów zostaną ocenione jeszcze raz, przy czym w drugiej turze każdy z sędziów musi ustalić swoją „kolejność” amazonek (która z nich podoba mu się najbardziej, której przyznałby drugie miejsce, itd.)

 

Konkurs Freestyle

W Konkursie ‘Freestyle’ może wziąć udział każda amazonka. Polega on na zaprezentowaniu się amazonki konno, w damskim siodle, w dowolnie przygotowanym programie i stroju. Program oraz strój może dotyczyć dowolnego tematu. Może być przygotowany z dowolną scenografią, do dowolnej muzyki. Musi trwać od 3 do 5 minut. Uczestniczki muszą zaprezentować się w stępie, kłusie i galopie;

Amazonki będą wjeżdżać na czworobok kolejno i prezentować się przed specjalnie wybranym jury, w którym zasiądą osoby nie tylko związane ze sportem jeździeckim – szacowne damy oraz dżentelmeni – wybitni znawcy i miłośnicy kobiecej urody, w tym wypadku podkreślonej eleganckim i pomysłowym strojem. Oceniana będzie postawa i prezencja amazonki, pomysłowość i inwencja twórcza w wykonaniu scenografii i kostiumu oraz ogólne wrażenie pokazu.

Każdy z sędziów będzie oceniał każdą z amazonek kolejno za pomocą tabliczek z numerami od 1 do 5, przy czym „5” oznacza najwyższą ilość punktów. Punkty uzyskane przez każdą z uczestniczek zostaną zsumowane. Zwycięży amazonka, która uzyska największą ilość punktów. W przypadku remisu na pierwszych trzech miejscach, amazonki z identyczną ilością punktów zostaną ocenione jeszcze raz, przy czym w drugiej turze każdy z sędziów musi ustalić swoją „kolejność” amazonek (która z nich podoba mu się najbardziej, której przyznałby drugie miejsce, itd.)

W przypadku przygotowania programu z muzyką, amazonki są zobowiązane do dostarczenia do stanowiska komentatorskiego najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem konkursu płyty CD z muzyką do swego programu. Płyta musi być podpisana imieniem i nazwiskiem amazonki oraz numerem startowym.

 

Konkurs Szampańskie Wyzwanie

W Konkursie Szampanskie Wyzwanie mogą wziąć udział wyłacznie osoby dorosłe. Amazonki bedą wjeżdżać na czworobok jednocześnie (w zależności od ilości uczestniczek – wszystkie lub po kilka, według kolejności numerów startowych). Każda z nich otrzyma kieliszek pełen ‘szampana’. Trzymając w rękach kieliszki, muszą przejechać po dwa pełne okrążenia czworoboku (ze zmianą kierunku) w każdym chodzie – stępie, kłusie i galopie. Wygrywa ta, która po zakończeniu przejazdu, będzie miałą najwięcej szampana w kieliszku.

Nagrodą w konkursie będzie wielka butelka szampana.

 

 

 

Zmiany w Propozycjach MPA 2014

Informujemy wszystkie zainteresowane Zawodniczki, że w Propozycjach MPA 2014 pojawiła się nowa informacja dotycząca udziału chętnych osób w Wieczorze Amazonek podczas Mistrzostw. Prosimy o ponowne zapoznanie się z Propozycjami i ze wspomnianymi  zmianami.

Aktualizacje Propozycji MPA 2014

Informujemy wszystkie zainteresowane Zawodniczki, że w Propozycjach MPA 2014 pojawiła się nowa informacja dotycząca udziału chętnych osób w Wieczorze Amazonek podczas Mistrzostw. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.

Kontakty międzynarodowe Stowarzyszenia

02Kontaktami międzynarodowymi Stowarzyszenia  

oraz promowaniem go poza granicami naszego kraju zajmuje się 

Sylwia Kołodziej

 Międzynarodowy koordynator od spraw związanych z damskim siodłem, członek i instruktor Side Saddle Association(Brytyjskie Stowarzyszenie w Damskim Siodle), członek i instruktor BHS (Brytyjski Związek Jeździecki), zawodniczka startująca w międzynarodowych zawodach w damskim siodle m.in.Polska, Czechy, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, sędzia PZJ 3 klasy w ujeżdżeniu, skokach i WKKW,uczestniczka i organizator seminariów oraz szkoleń dotyczących tematyki damskiego siodła w Polsce i zagranica,na co dzień zawodniczka trenująca pod okiem trenera Rogera Philpota w Wielkiej Brytanii.

e-mail: aslan6@op.pl


IMG_0001IMGIMG_0002

IMG_0003IMG_0004

 

Członkostwo w Stowarzyszeniu
„W DAMSKIM SIODLE”

W naszym kraju zdobywanie wiedzy na temat jazdy w damskim siodle jest dziś dosyć trudne. Na świecie jazda po damsku nie jest archaizmem i cieniem przeszłości, dlatego właśnie informowanie i promowanie jeździectwa po damsku uważamy za najważniejszy cel naszego Stowarzyszenia.
Chcemy zachęcać do jazdy w damskim siodle, służyć wiadomościami i informacjami na ten temat oraz popierać wszelkie inicjatywy, mające na celu promowanie tego stylu jazdy konnej.
Będziemy wydawać biuletyn, w którym ukazywać się będą informacje na temat wszelkich wydarzeń związanych z jeździectwem po damsku w Polsce i nie tylko.
Będziemy współorganizować zawody amazonek w damskich siodłach, Mistrzostwa Polski Amazonek, organizować kursy i szkolenia.

Członkowie Stowarzyszenia „W DAMSKIM SIODLE” będą otrzymywać biuletyn wydawany przez Stowarzyszenie. Będą mogli brać udział w imprezach, na które Stowarzyszenie będzie zapraszane oraz zawodach i imprezach jeździeckich organizowanych przez Stowarzyszenie. Będą mieć również prawo pierwszeństwa w uczestniczeniu i zniżki w odpłatnych kursach, szkoleniach oraz zawodach i imprezach jeździeckich organizowanych przez Stowarzyszenie.
Zatem wszystkich chętnych – zarówno jeżdżące jak i chętne do nauki dziewczynki i kobiety, jak i mężczyzn, chcących towarzyszyć damom w przejażdżkach konnych zapraszamy do przyłączenia się do naszego Stowarzyszenia w celu promowania tego eleganckiego stylu jazdy konnej.

Aby stać się członkiem Stowarzyszenia, należy uzyskać akceptację i poparcie członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej oraz uiścić opłaty.

Roczna składka członkowska w roku 2022 wynosi: 

60 zł (senior), 30 zł (junior), 10 zł (sympatyk *)

– płatne do 31.03.2022, opłacone składki po tym terminie wynoszą 80 zł i 40 zł

Do pobrania KARTA- ZGŁOSZENIE CZŁONKOSTWA — 2022
ornament-9-9Stowarzyszenie Jeździeckie W Damskim Siodle

ul. Nowa 29
47-316 Chorula
Opolskie

NIP 1990112772

KRS 0000577504

Numer konta: Bank BNP Paribas  73 1600 1462 1820 3546 3000 0001